Company’s Vision

Şirkətin baxışı

JDL yeni texnologiyalar və məhsullar inkişaf etdirməyə, müştərilərinə ən yaxşı məhsul və xidmətləri təqdim etməyə və ətraf mühiti ən səmimi qəlblə qorumağa həsr olunmuşdur.

daha çox bax

FMBR Texnologiya və Tətbiqi

FMBR texnologiyası, JDL tərəfindən müstəqil olaraq inkişaf etdirilən kanalizasiya təmizləyici bir texnologiyadır. FMBR, karbon, azot və fosforu eyni vaxtda tək bir reaktorda təmizləyən bioloji çirkab sularının təmizlənməsi prosesidir. FMBR, mərkəzləşdirilməmiş tətbiq rejimini uğurla aktivləşdirdi və bələdiyyə kanalizasiya təmizlənməsində, kənddə mərkəzləşdirilməmiş kanalizasiya təmizlənməsində, su hövzəsinin təmizlənməsində və s.

daha çox bax

Xəbərlər və Layihə Yayımı